• ul. Lasek Brzozowy 2 02-792 Warszawa
  • +48 605657819
  • annaprozych@wp.pl

Metoda integracji sensorycznej

„Terapia SI nie zastępuje nauki w szkole. Jednak sprawia, by uczenie stało się łatwiejsze” Violet F. Maas

„Integracja zmysłowa, to możliwość rejestrowania informacji ze świata zewnętrznego przez narządy zmysłów, ich przetwarzanie w ośrodkowym układzie nerwowym i wykorzystanie do celowego działania” Jean Ayers.

Można podejrzewać zaburzenia SI u dzieci, które mają:

– zaburzenia napięcia mięśniowego, zazwyczaj obniżenie napięcia, szybką męczliwość, (nieprawidłowo siedzi przy odrabianiu lekcji, pokłada się na stoliku, podpiera głowę)

– brak koncentracji uwagi, (szybko się rozprasza, długo odrabia lekcje)

– zaburzenia: równowagi, koordynacji ruchowej, dużej motoryki, (dziecko np. nie lubi huśtać się na huśtawce, trudno mu nauczyć się jeździć na rowerze)

– zaburzenia małej motoryki, (dziecko np. ma trudności z wycinaniem)

– słabą grafomotorykę, ma trudności z pisaniem, (dziecko nie lubi rysować, brzydko pisze)

– nadwrażliwość słuchową, zaburzenia analizy i syntezy słuchowej (dziecko ma problemy z czytaniem, dzieleniem wyrazów na sylaby)

– nadwrażliwość dotykową, (dziecko nie lubi ubrań z określonych materiałów)

– problemy z uczeniem się, rozumieniem poleceń, (dziecko ma problemy z zapamiętywaniem)

– są nadpobudliwe, zahamowane, wycofujące się, emocjonalnie słabe, (dziecko ma problemy z zachowaniem, jest agresywne lub płaczliwe)

– trudności z przekraczaniem linii środkowej ciała (dziecko ma trudności w czytaniu i pisaniu),

– zburzenia rozwoju mowy, opóźnienie rozwoju mowy (dziecko ma opóźniony rozwój mowy, wadę wymowy)

– występują przetrwałe odruchy (u dziecka występują odruchy, które powinny wygasnąć w niemowlęctwie i wpływają negatywnie na rozwój dziecka).