• ul. Lasek Brzozowy 2 02-792 Warszawa
  • +48 605657819
  • annaprozych@wp.pl

Metoda werbo-tonalna

W przypadku dzieci niepełnosrawnych a szczególnie dzieci z wadą słuchu, od urodzenia, wykorzystuję metodę werbo-tonalną (została ona sprowadzona do Polski dzięki P. dr Z. Kułakowskiej). Nadaje się ona dla wszystkich dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Poszczególne elementy metody werbo-tonalnej wspomagają rozwój funkcji słuchowych, wywoływany jest głos u małego dziecka. Dzięki stosowanym w metodzie rekwizytom staje się ona dla rodziców i terapeutów zabawą z dzieckiem a nie typową terapią. Wykorzystywany jest ruch ciała do wywołania i utrwalania poszczególnych głosek.