• ul. Lasek Brzozowy 2 02-792 Warszawa
  • +48 605657819
  • annaprozych@wp.pl

Wspomaganie rozwoju dziecka

Wspomaganie rozwoju dziecka to zajęcia, w których integracja sensoryczna odgrywa ważną rolę. Zajęcia pomagają dzieciom łatwiej: uczyć się, koncentrować uwagę, lepiej rozwinąć małą i dużą motorykę, poprawić funkcjonowanie analizy i syntezy słuchowej.

Wspomagać rozwój dziecka można jak najwcześniej, wtedy gdy dziecko nie zdaje sobie sprawy ,że jest „gorsze” od swych rówieśników. W przedszkolu pracuje bardzo wolno, nie kończy swoich prac, mało mówi, niewyraźnie, nie rozumie dłuższych poleceń, ma problemy z opanowaniem pojęć matematycznych, jest wycofujące się lub nadpobudliwe. Każdemu dziecku można pomóc stosując odpowiednio dostosowany program terapeutyczny. Każde dziecko jest inne i potrzebuje indywidualnego podejścia do swoich problemów.

Dzieci z zaburzeniami mowy: np. z dyslalią, mową bezdźwięczną, uszkodzeniem słuchu, nie mogą być prowadzone w taki sam sposób, takimi samymi metodami. Materiał językowy będzie inny dla 3-latka i dla 7-latka. Metody dobierane są do potrzeb i możliwości dziecka oraz jego rodziców.

Dziecko, które ma zaburzoną małą motorykę, czyli ma problemy z rysowaniem, malowaniem, pracami plastycznymi (nie lubi rysować) potrzebuje wsparcia terapeuty integracji sensorycznej, terapii logopedycznej, ćwiczeń koordynacji wzrokowo- ruchowej. Zazwyczaj także ma trudności z dużą motoryką, m. in. równowagą. Należy wówczas ocenić opanowane umiejętności ruchowych dla danego wieku.

Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym obejmuje przygotowanie go do nauki szkolnej. Wyćwiczenie dzielenia wyrazów na sylaby, głoski i litery. Usprawnienie poczucia rytmu poprzez stosowanie wierszyków, wyliczanek. Wyszukiwanie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Metoda werbo-tonalna szczególnie tu się przydaje.

Wspomaganie rozwoju dziecka jest wielokierunkowe, uwzględnia wszystkie sfery, w których dziecko ma największy deficyt. We wspomaganiu nie może zabraknąć ćwiczeń wzroku, które mają ogromny wpływ na lepsze funkcjonowanie dziecka w szkole.

Gdy nie podejmiemy pomocy dzieciom w wieku przedszkolnym – jak najwcześniej, w szkole trudności mogą przyjąć postać dysleksji, dysgrafii, dysortografii.