• ul. Lasek Brzozowy 2 02-792 Warszawa
  • +48 605657819
  • annaprozych@wp.pl

O mnie

dr n. hum. Anna Prożych
(surdopedagog, logopeda dyplomowany, terapeuta integracji sensorycznej)

WYKSZTAŁCENIE:

2004 – Uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych w Akademii
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

1993 – Pomagisterskie Studium Logopedyczne przy Uniwersytecie
Warszawskim, tytuł: logopedy dyplomowanego

1986 – Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
tytuł : magistra rewalidacji głuchych i niedosłyszących

1980 – Studium Wychowania Przedszkolnego
im. Marii Weryho-Radziwiłłowiczowej w Warszawie

Pracowałam w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niedosłyszących im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie na stanowisku logopedy. Obecnie jestem adiunktem w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam: w Poradni Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pracując jako logopeda. W Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej jako nauczyciel – konsultant w Pracowni Optymalizacji Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych. W przedszkolu państwowym – logopeda.

Staż naukowy: Przebywałam w Belgii dzięki P. dr Z. Kułakowskiej w 2001 roku, w Centrum Audiofonologii Dziecięcej w Brukseli (Centre Medical D’Audio-Phonologie). Staż związany był z dokładniejszym zapoznaniem się z nową metodą terapii dzieci z wadą słuchu – metodą werbo-tonaną.

 

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:

Polski Komitet Audiofonologii – Warszawa, Przewodnicząca Komisji Metod Pedagogicznych (od 3.02.2000r.), członek Komisji Rewizyjnej, przewodnicząca Komisji Wczesnej Interwencji.
www.pka.org.pl

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – członek.

Od 2002 roku członek Rady Naukowej Programu Badań Przesiewowych Słuchu u Noworodków w Polsce Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
www.wosp.org.pl

Od maja 2005 roku konsultant merytoryczny Ogólnopolskiego Programu Rehabilitacji Małych Dzieci z Wadą Słuchu „Dźwięki Marzeń” Fundacji Grupy TP.
www.dzwiekimarzen.pl

 

Dodatkowe informacje:
W latach 2002-2003 brałam udział w pracach Zespołu roboczego nad opracowaniem programu rządowego: „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu i jego rodzinie”. Zespół pracował pod auspicjami Rzecznika Praw Obywatelskich Profesora Andrzeja Zolla. Od 7 stycznia 2005 roku członek Zespołu ds. koordynacji i monitoringu placówek rekomendowanych do programu WWKSC.