Metody


Diagnoza logopedyczna

     Ocena logopedyczna u małych dzieci rozpoczyna się od dokładnego wywiadu z rodzicami, następnie obejmuje, m. in.: symetrię twarzy, napięcie mięśni mimicznych, warunki anatomiczne jamy ustnej, ze szczególnym uwzględnieniem budowy wędzidełek, sposobu oddychania, fonacji, ocenę wady zgryzu, poziomu słyszenia (badanie behawioralne).

     U starszych dzieci logopeda dodatkowo określa: sprawność motoryczną narządów artykulacyjnych, prawidłowość artykulacji, typ połykania, zakres słownictwa biernego i czynnego.Profilaktyczne badania logopedyczne

     Rola logopedy we wczesnym okresie rozwoju dziecka jest nadal nieznana i niedoceniana, zarówno przez rodziców jak i specjalistów: lekarzy pediatrów, lekarzy rodzinnych, laryngologów. Logopeda postrzegany jest przez większość społeczeństwa jako specjalista od zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym. Jednak wielu zaburzeniom można zapobiec i przeciwdziałać już w okresie niemowlęcym.

     Logopeda może ocenić funkcje fizjologiczne, odruchy z twarzy, warunki anatomiczne w obrębie jamy ustnej, już u noworodka w 2-giej godzinie po urodzeniu. Oczywiście jest to działanie profilaktyczne.

     W przypadku problemów z karmieniem dziecka (z ssaniem, gryzieniem, żuciem) na różnym etapie jego rozwoju, logopeda pomaga np. wywołując odruch ssania, bądź po badaniu logopedycznym udzieli wskazówek co do dalszego postępowania, wykorzystując metody bierne w terapii czyli masaże.

     Wcześnie podjęta profilaktyka logopedyczna daje możliwość dzieciom z różnymi zaburzeniami na ich zlikwidowanie lub zmniejszenie skutków.Obniżone napięcie mięśniowe

     Pojawienie się kataru po raz pierwszy u niemowlęcia może spowodować zmianę toru oddychania z nosowego na ustny, co wielokrotnie prowadzi do obniżenia napięcia mięśni okołowargowych.

     Dziecko oddycha przez usta (są one cały czas otwarte, w dzień i w nocy), co grozi kolejnymi infekcjami, przerostem trzeciego migdałka, stanami zapalnymi ucha środkowego, osłabieniem napięcia mięśni okołowargowych, itd.

     W takich przypadkach logopeda jest niezbędnym specjalistą, który pomaga młodym mamom przezwyciężyć napotkane trudności. Logopeda uczy mamę wykonywania krótkiego masażu twarzy, którego celem będzie wzmocnienie napięcia mięśni w obrębie ust, a w przypadku dzieci starszych udziela instruktażu ćwiczeń, po których usta domkną się.

     Obniżenie napięcia mięśni okołowargowych może doprowadzić do opóźnionego rozwoju mowy u dziecka, ze względu na niesprawne narządy artykulacyjne: język leży płasko na dnie jamy ustnej, wargi są niedomknięte, głoski [l], [sz], [ż], [cz], [dź], [r] są nieprawidłowo realizowane lub nie pojawiają się wcale.

     Otwarte usta predysponują dzieci do nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, gdyż dziecko oddycha przez usta pobierając zimne, suche i zanieczyszczone, powietrze zamiast ciepłego, oczyszczonego i nawilżonego przez nos. Mogą pojawić się także problemy z nawracającym zapaleniem ucha środkowego, które to doprowadzić może do przewodzeniowego uszkodzenia słuchu u dzieci i przerostu trzeciego migdałka.

     Dzieci z problemami słuchowymi gorzej funkcjonują w przedszkolu czy szkole, mają kłopoty z pisaniem dyktand, zamieniają literki, mają trudności z analizą i syntezą słuchową wyrazów itd.Wspomaganie rozwoju dziecka

     Wspomaganie rozwoju dziecka to zajęcia, w których integracja sensoryczna odgrywa ważną rolę. Zajęcia pomagają dzieciom łatwiej: uczyć się, koncentrować uwagę, lepiej rozwinąć małą i dużą motorykę, poprawić funkcjonowanie analizy i syntezy słuchowej.

     Wspomagać rozwój dziecka można jak najwcześniej, wtedy gdy dziecko nie zdaje sobie sprawy ,że jest "gorsze" od swych rówieśników. W przedszkolu pracuje bardzo wolno, nie kończy swoich prac, mało mówi, niewyraźnie, nie rozumie dłuższych poleceń, ma problemy z opanowaniem pojęć matematycznych, jest wycofujące się lub nadpobudliwe. Każdemu dziecku można pomóc stosując odpowiednio dostosowany program terapeutyczny. Każde dziecko jest inne i potrzebuje indywidualnego podejścia do swoich problemów.

     Dzieci z zaburzeniami mowy: np. z dyslalią, mową bezdźwięczną, uszkodzeniem słuchu, nie mogą być prowadzone w taki sam sposób, takimi samymi metodami. Materiał językowy będzie inny dla 3-latka i dla 7-latka. Metody dobierane są do potrzeb i możliwości dziecka oraz jego rodziców.

     Dziecko, które ma zaburzoną małą motorykę, czyli ma problemy z rysowaniem, malowaniem, pracami plastycznymi (nie lubi rysować) potrzebuje wsparcia terapeuty integracji sensorycznej, terapii logopedycznej, ćwiczeń koordynacji wzrokowo- ruchowej. Zazwyczaj także ma trudności z dużą motoryką, m. in. równowagą. Należy wówczas ocenić opanowane umiejętności ruchowych dla danego wieku.

     Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym obejmuje przygotowanie go do nauki szkolnej. Wyćwiczenie dzielenia wyrazów na sylaby, głoski i litery. Usprawnienie poczucia rytmu poprzez stosowanie wierszyków, wyliczanek. Wyszukiwanie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Metoda werbo-tonalna szczególnie tu się przydaje.

     Wspomaganie rozwoju dziecka jest wielokierunkowe, uwzględnia wszystkie sfery, w których dziecko ma największy deficyt. We wspomaganiu nie może zabraknąć ćwiczeń wzroku, które mają ogromny wpływ na lepsze funkcjonowanie dziecka w szkole.

     Gdy nie podejmiemy pomocy dzieciom w wieku przedszkolnym - jak najwcześniej, w szkole trudności mogą przyjąć postać dysleksji, dysgrafii, dysortografii.Metoda werbo-tonalna

     W przypadku dzieci niepełnosrawnych a szczególnie dzieci z wadą słuchu, od urodzenia, wykorzystuję metodę werbo-tonalną (została ona sprowadzona do Polski dzięki P. dr Z. Kułakowskiej). Nadaje się ona dla wszystkich dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Poszczególne elementy metody werbo-tonalnej wspomagają rozwój funkcji słuchowych, wywoływany jest głos u małego dziecka. Dzięki stosowanym w metodzie rekwizytom staje się ona dla rodziców i terapeutów zabawą z dzieckiem a nie typową terapią. Wykorzystywany jest ruch ciała do wywołania i utrwalania poszczególnych głosek.

     
 
 
 

 

 

 

 
© 2007 InforpolNET O mnie | Publikacje | Metody | Oferta | Szkolenia | Sklep | Kontakt