O mnie


dr n. hum. Anna Prożych
(surdopedagog, logopeda dyplomowany, terapeuta integracji sensorycznej)

WYKSZTAŁCENIE:

2004 - Uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych w Akademii
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

1993 - Pomagisterskie Studium Logopedyczne przy Uniwersytecie
Warszawskim, tytuł: logopedy dyplomowanego

1986
- Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
tytuł : magistra rewalidacji głuchych i niedosłyszących

1980
- Studium Wychowania Przedszkolnego
im. Marii Weryho-Radziwiłłowiczowej w Warszawie

Pracowałam w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niedosłyszących im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie na stanowisku logopedy. Obecnie jestem adiunktem w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam: w Poradni Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pracując jako logopeda. W Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej jako nauczyciel - konsultant w Pracowni Optymalizacji Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych. W przedszkolu państwowym - logopeda.

Staż naukowy: Przebywałam w Belgii dzięki P. dr Z. Kułakowskiej w 2001 roku, w Centrum Audiofonologii Dziecięcej w Brukseli (Centre Medical D'Audio-Phonologie). Staż związany był z dokładniejszym zapoznaniem się z nową metodą terapii dzieci z wadą słuchu - metodą werbo-tonaną.

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:

  • Polski Komitet Audiofonologii - Warszawa, Przewodnicząca Komisji Metod Pedagogicznych (od 3.02.2000r.), członek Komisji Rewizyjnej, przewodnicząca Komisji Wczesnej Interwencji.
    www.pka.org.pl
  • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej - członek.
  • Od 2002 roku członek Rady Naukowej Programu Badań Przesiewowych Słuchu u Noworodków w Polsce Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
    www.wosp.org.pl
  • Od maja 2005 roku konsultant merytoryczny Ogólnopolskiego Programu Rehabilitacji Małych Dzieci z Wadą Słuchu "Dźwięki Marzeń" Fundacji Grupy TP.
    www.dzwiekimarzen.pl

Dodatkowe informacje:
W latach 2002-2003 brałam udział w pracach Zespołu roboczego nad opracowaniem programu rządowego: "Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu i jego rodzinie". Zespół pracował pod auspicjami Rzecznika Praw Obywatelskich Profesora Andrzeja Zolla. Od 7 stycznia 2005 roku członek Zespołu ds. koordynacji i monitoringu placówek rekomendowanych do programu WWKSC.

     
 
 
 

 

 

 

 
© 2007 InforpolNET O mnie | Publikacje | Metody | Oferta | Szkolenia | Sklep | Kontakt