Szkolenia

OFERTA SZKOLENIOWA  na rok  szkolny 2018/2019 

Szkolenia przeznaczone są dla: logopedów, pedagogów, psychologów, nauczycieli przedszkoli i szkół integracyjnych, powszechnych, specjalnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz rodziców dzieci z wadą słuchu, z zaburzeniami w komunikacji językowej, Rad Pedagogicznych: przedszkoli i szkół podstawowych.

 

Konto: 75 1020 1169 0000 8502 0012 6623 z dopiskiem terminu szkolenia

Termin , miejsce, cena, czas szkolenia do uzgodnienia pod telefonem: 

605-657-819

annaprozych@wp.pl

Istnieje możliwość przygotowania szkolenia na zamówienie klienta

Szkolenia prowadzi : dr n.hum. Anna Prożych (jedyna osoba w Polsce, która ukończyła szkolenia
i staże w:
Belgii, Chorwacji  i Francji z zakresu metody verbotonalnej )

1. Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej. cz. 1

 

27-28.10.2018r.

                                   Wrocław

       Zgłoszenia: Promyk Słońca

 

2. Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej. cz. 1 

                                   18.11.2018r.

                               Warszawa                   

             zgłoszenia: annaprozych@wp.pl

tel. 605-657-819

 

3. Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terpaii dzieci z zaburzeniami w kounikacji językowej. cz. 1

                                8-9.11.2018r.

                              Szczecin

             zgłoszenia: Educo,  tel 667-360-005

4. Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej. cz. 

                                

                                      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę o zgłaszanie się na warsztaty podając termin i miejsce szkolenia mail-owo : annaprozych@wp.pl 

Wpłaty dokonujemy na  konto:

Gabinet Logopedyczno-Pedagogiczny

ul. Hiszpańska 20C

05-825 Janinów
75 1020 1169 0000 8502 0012 6623

z dopiskiem szkolenie i termin warsztatów.

Po dokonaniu wpłaty otrzymacie wówczas Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Proszę podać wszelkie dane potrzebne do wystawienia rachunku (dla placówek nabywca/odbiorca, nazwa, NIP).

  Oferta szkoleniowa:

 

Warsztat I

 

Temat: Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej. Cz. 1

 

Prowadzący: dr n. hum. Anna Prożych (surdopedagog, dyplomowany logopeda, surdologopeda, terapeuta SI, trener metody verbotonalnej)

Czas trwania: 12 godzin (cz1.)

Cel szkolenia: Zapoznanie terapeutów z elementami metody verbotonalnej i wykorzystywanie jej w procesie rozwoju językowego dzieci z różnymi zaburzeniami: z wadą słuchu, niepełnosprawnych intelektualnie, ze spektrum autyzmu, z opóźnionym rozwojem mowy itp.

 

Program szkolenia obejmuje:

1. Historia powstania i założenia metody verbotonalnej

2.Wywołanie samogłosek w zabawach fonacyjnych

3.Rytm ciała i rytm muzyczny na samogloskach

4.  Wykorzystanie rytmu ciała i rytmu muzycznego do wywołania spółgłosek.

5.Utrwalenie wprowadzonego materiału

Każdy z uczestników otrzymuje notatnik i 3 pomoce dydaktyczne do metody verbotonalnej.

 

Warsztat II Temat: Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

 

Prowadzący: dr n. hum. Anna Prożych (surdopedagog, dyplomowany logopeda, surdologopeda, terapeuta SI)

Czas trwania: do uzgodnienia 

Cel szkolenia: Diagnoza logopedyczna i pedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym. 

Próba stworzenia programu wspomagania zaburzonych lub opóźnionych funkcji.

 

Program szkolenia obejmuje:

1. Diagnoza logopedyczna (w tym m. in. ocena anatomiczna, audiologiczna)

2.  Diagnoza rozwoju motorycznego

3. Wstępna diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej

4. Badanie odruchów u dzieci

5. Propozycje programu wspomagającego rozwój dziecka

 

Warsztat III: Temat: Diagnoza i terapia dziecka z wadą słuchu od 0 do 6 roku życia

 

Prowadzący: dr n. hum. Anna Prożych (surdopedagog, dyplomowany logopeda, surdologopeda, terapeuta SI)

Czas trwania: 1 dzien 

Cel szkolenia: Zapoznanie z metodami wczesnej diagnozy: audiologicznej, logopedycznej oraz różnymi metodami terapeutycznymi.

Program szkolenia obejmuje:

1 Diagnoza audiologiczna: metody obiektywne i subiektywne badania słuchu. Powszechny Program Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce.

2 Diagnoza surdologopedyczna. Praktyczne ćwiczenia.

3. Etapy wychowania słuchowego.

4.Metody pracy z dzieckiem z wadą słuchu, prezentacja metod: podchwytywania, odgrywania podwójnej roli,  audytywno- werbalnej  i verbotonalnej.

 

 
     
 
 
 

 

 

 

 
© 2007 InforpolNET O mnie | Publikacje | Metody | Oferta | Szkolenia | Sklep | Kontakt