• ul. Lasek Brzozowy 2 02-792 Warszawa
  • +48 605657819
  • annaprozych@wp.pl

Szkolenia

OFERTA SZKOLENIOWA  na rok  szkolny 2018/2019

Szkolenia przeznaczone są dla: logopedów, pedagogów, psychologów, nauczycieli przedszkoli i szkół integracyjnych, powszechnych, specjalnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz rodziców dzieci z wadą słuchu, z zaburzeniami w komunikacji językowej, Rad Pedagogicznych: przedszkoli i szkół podstawowych.

Konto: 75 1020 1169 0000 8502 0012 6623 z dopiskiem terminu szkolenia

Termin , miejsce, cena, czas szkolenia do uzgodnienia pod telefonem:

605-657-819

annaprozych@wp.pl

Istnieje możliwość przygotowania szkolenia na zamówienie klienta

 

Proszę o zgłaszanie się na warsztaty podając termin i miejsce szkolenia mail-owo : annaprozych@wp.pl

Wpłaty dokonujemy na  konto:

Gabinet Logopedyczno-Pedagogiczny

ul. Hiszpańska 20C

05-825 Janinów
75 1020 1169 0000 8502 0012 6623

z dopiskiem szkolenie i termin warsztatów.

Po dokonaniu wpłaty otrzymacie wówczas Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Proszę podać wszelkie dane potrzebne do wystawienia rachunku (dla placówek nabywca/odbiorca, nazwa, NIP).

Oferta szkoleniowa:

Warsztat I

Temat: Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej. Cz. 1

Prowadzący: dr n. hum. Anna Prożych (surdopedagog, dyplomowany logopeda, surdologopeda, terapeuta SI, trener metody verbotonalnej)

Czas trwania: 12 godzin (cz1.)

Cel szkolenia: Zapoznanie terapeutów z elementami metody verbotonalnej i wykorzystywanie jej w procesie rozwoju językowego dzieci z różnymi zaburzeniami: z wadą słuchu, niepełnosprawnych intelektualnie, ze spektrum autyzmu, z opóźnionym rozwojem mowy itp.

Program szkolenia obejmuje:

1. Historia powstania i założenia metody verbotonalnej

2.Wywołanie samogłosek w zabawach fonacyjnych

3.Rytm ciała i rytm muzyczny na samogloskach

4.  Wykorzystanie rytmu ciała i rytmu muzycznego do wywołania spółgłosek.

5.Utrwalenie wprowadzonego materiału

Każdy z uczestników otrzymuje notatnik i 3 pomoce dydaktyczne do metody verbotonalnej.

Warsztat II Temat: Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Prowadzący: dr n. hum. Anna Prożych (surdopedagog, dyplomowany logopeda, surdologopeda, terapeuta SI)

Czas trwania: do uzgodnienia

Cel szkolenia: Diagnoza logopedyczna i pedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym.

Próba stworzenia programu wspomagania zaburzonych lub opóźnionych funkcji.

Program szkolenia obejmuje:

1. Diagnoza logopedyczna (w tym m. in. ocena anatomiczna, audiologiczna)

2.  Diagnoza rozwoju motorycznego

3. Wstępna diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej

4. Badanie odruchów u dzieci

5. Propozycje programu wspomagającego rozwój dziecka

Warsztat III: Temat: Diagnoza i terapia dziecka z wadą słuchu od 0 do 6 roku życia

Prowadzący: dr n. hum. Anna Prożych (surdopedagog, dyplomowany logopeda, surdologopeda, terapeuta SI)

Czas trwania: 1 dzien

Cel szkolenia: Zapoznanie z metodami wczesnej diagnozy: audiologicznej, logopedycznej oraz różnymi metodami terapeutycznymi.

Program szkolenia obejmuje:

1 Diagnoza audiologiczna: metody obiektywne i subiektywne badania słuchu. Powszechny Program Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce.

2 Diagnoza surdologopedyczna. Praktyczne ćwiczenia.

3. Etapy wychowania słuchowego.

4.Metody pracy z dzieckiem z wadą słuchu, prezentacja metod: podchwytywania, odgrywania podwójnej roli,  audytywno- werbalnej  i verbotonalnej.